top of page

waarheid boeken

Privacy beleid

Privacy beleid

LIBROS DE VERDAD is zeer gevoelig voor de privacy van de gebruikers van haar website op internet.

Als gebruiker informeert LIBROS DE VERDAD u over haar beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens, zodat u vrij en vrijwillig kunt beslissen om ons bedrijf de persoonsgegevens te verstrekken die we mogelijk nodig hebben om toegang te krijgen tot de verschillende diensten en inhoud die op onze website worden aangeboden. Persoonsgegevens worden alleen verzameld voor verwerking wanneer ze adequaat, ter zake dienend en niet buitensporig zijn in verhouding tot de reikwijdte en doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. In overeenstemming met de bepalingen van de wet op de gegevensbescherming informeren wij u:

1. Identificatie van webbeheerders: LIBROS DE VERDAD - E-mail: (contact op librosdeverdad dot com)

2. Van de bezoeken die we aan onze webpagina ontvangen, herkent onze server automatisch: het IP-adres, de datum en tijd van binnenkomst en vertrek van het web en de bestanden die u hebt gedownload.

3. De informatie die wij opslaan wordt herleid tot de gegevens die de afzender ons vrijwillig verstrekt via de daartoe opgestelde formulieren.

4. De informatie die we opslaan, wordt gebruikt om op een flexibele, betrouwbare en snelle manier te reageren op alle vragen, zorgen of suggesties die u wilt melden, evenals om informatie, publiciteit en commerciële promotie van onze eigen producten en diensten, zolang de gebruiker zich niet verzet tegen deze communicatie en de voorwaarden aanvaardt op de manier die voor elk specifiek geval is bepaald.

5. Als u ons uw Postadres of uw online adres heeft gegeven: U ontvangt informatie over de zaak waarvoor u ons uw adres heeft gegeven. Evenzo informeren wij u dat u mogelijk mailings van ons ontvangt met informatie over nieuwe producten en diensten.

6. Als u ons online uw telefoonnummer heeft gegeven: u kunt door ons worden gebeld om u te informeren over de onderwerpen waarin u geïnteresseerd bent. We informeren u ook dat u mogelijk wordt gebeld om u te informeren over onze producten en diensten.

7. Als u geen telefoontjes, zendingen of e-mails meer wilt ontvangen van ons bedrijf, laat het ons dan weten via: een van de in punt 1 beschreven.

8. Gebruikers kunnen hun recht op toegang, annulering en rectificatie van hun gegevens uitoefenen op het hoofdkantoor van LIBROS DE VERDAD.

9. LIBROS DE VERDAD heeft de beveiligingsniveaus van gegevensbescherming aangenomen die wettelijk vereist zijn en heeft alle middelen en maatregelen geïnstalleerd om verlies, misbruik, wijziging en ongeoorloofde toegang te voorkomen. De gebruiker moet zich er echter van bewust zijn dat internetbeveiligingsmaatregelen niet onneembaar zijn. Bijgevolg garandeert LIBROS DE VERDAD niet dat onbevoegde derden, onrechtmatig handelend, mogelijk geen kennis hebben van het type, de voorwaarden, de kenmerken en de omstandigheden van het gebruik dat gebruikers van het web maken, in welk geval LIBROS DE VERDAD niet verantwoordelijk is.

10. Elke claim of klacht moet worden gericht aan LIBROS DE VERDAD (via de bovengenoemde middelen), die deze binnen 10 dagen zal oplossen.

Cookiebeleid

WIJ INFORMEREN U DAT DEZE WEBSITE WAAROP U TOEGANG HEBT, EIGEN EN DERDE PARTIJ 'COOKIES' OM U EEN BETERE ERVARING EN SERVICE TE BIEDEN. DOOR ONZE DIENSTEN TE BLADEREN OF TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT DE GEBRUIKER ONS GEBRUIK VAN 'COOKIES' NIET, MAAR WORDT ZIJN TOESTEMMING UITDRUKKELIJK VERZAMELD, EN ZONDER BLOKKERING, INDIEN GEWEIGERD, ZIJN NAVIGATIECAPACITEIT.

DE COOKIES DIE VOOR EEN VAN DE VOLGENDE DOELEINDEN WORDEN GEBRUIKT, ZIJN UITGEZONDERD VAN NALEVING VAN DE VERPLICHTINGEN DIE ZIJN VASTGESTELD IN ARTIKEL 22.2 VAN DE LSSI:

• STA ALLEEN COMMUNICATIE TOE TUSSEN DE APPARATUUR VAN DE GEBRUIKER EN HET NETWERK.

• STRIKT EEN DIENST VERLENEN DIE UITDRUKKELIJK DOOR DE GEBRUIKER IS GEVRAAGD.

WIJ INFORMEREN U DAT DEZE WEBSITE WAAROP U TOEGANG HEBT, EIGEN EN DERDE PARTIJ 'COOKIES' OM U EEN BETERE ERVARING EN SERVICE TE BIEDEN. DOOR ONZE DIENSTEN TE BLADEREN OF TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT DE GEBRUIKER ONS GEBRUIK VAN 'COOKIES' NIET, MAAR WORDT ZIJN TOESTEMMING UITDRUKKELIJK VERZAMELD, EN ZONDER BLOKKERING, INDIEN GEWEIGERD, ZIJN NAVIGATIECAPACITEIT.

DE COOKIES DIE VOOR EEN VAN DE VOLGENDE DOELEINDEN WORDEN GEBRUIKT, ZIJN UITGEZONDERD VAN NALEVING VAN DE VERPLICHTINGEN DIE ZIJN VASTGESTELD IN ARTIKEL 22.2 VAN DE LSSI:

• STA ALLEEN COMMUNICATIE TOE TUSSEN DE APPARATUUR VAN DE GEBRUIKER EN HET NETWERK.

• STRIKT EEN DIENST VERLENEN DIE UITDRUKKELIJK DOOR DE GEBRUIKER IS GEVRAAGD.

 

COOKIES WORDEN GEBRUIKT OM GEBRUIKERS TE ONDERSCHEIDEN EN OM ANDERS TE HANDELEN, AFHANKELIJK VAN HEN. ÉÉN GEBRUIK VAN COOKIES IS DE IDENTIFICATIE OP EEN WEBSITE. GEBRUIKERS IDENTIFICEREN ZICH NORMAAL DOOR HUN GEGEVENS IN TE VOEREN OP EEN VALIDATIEPAGINA; COOKIES STELLEN DE SERVER IN STAAT TE WETEN DAT DE GEBRUIKER REEDS GEVALIDEERD IS OF OP DE WEBSITE NAVIGEERT, EN DAAROM KUNNEN HIJ TOEGANG TOT DIENSTEN TOESTAAN OF HANDELINGEN UITVOEREN DIE BEPERKT ZIJN TOT NIET-GEÏDENTIFICEERDE GEBRUIKERS.

VANUIT TECHNISCH STANDPUNT KUNNEN ZE WEBSITES OP EEN MEER AGILE MANIER WERKEN EN AANGEPAST AAN GEBRUIKERSVOORKEUREN, ZOALS POR 

ZE VASTSTELLEN NIVEAUS VAN BESCHERMING EN VEILIGHEID DIE CYBERAANVALLEN OP DE WEBSITE OF HAAR GEBRUIKERS VOORKOMEN OF HARDER MAKEN.

ZE STELLEN DE MEDIABEHEERDERS IN STAAT KENNIS TE NEMEN VAN DE STATISTISCHE GEGEVENS DIE IN DE COOKIES WORDEN VERZAMELD OM DE KWALITEIT EN ERVARING VAN HUN DIENSTEN TE VERBETEREN.

ZE WORDEN GEBRUIKT OM DE RECLAME DIE WIJ GEBRUIKERS TONEN TE OPTIMALISEREN, EN DE RECLAME TE BIEDEN DIE HET BESTE BIJ HUN INTERESSE PAST.

COOKIES WORDEN NIET GEBRUIKT VOOR HET UITWERKEN VAN PROFIELEN.

U KUNT COOKIES TOEGESTAAN OF BLOKKEREN EN UW BROWSEGEGEVENS (INCLUSIEF COOKIES) WISSEN UIT DE BROWSER DIE U GEBRUIKT. CONTROLEER DE OPTIES EN INSTRUCTIES DIE UW BROWSER HIERVOOR VOORZIET. LET OP: ALS U COOKIES VAN DERDEN ACCEPTEERT, MOET U DEZE UIT DE BROWSEROPTIES VERWIJDEREN.

HET IS MOGELIJK OM DE COOKIES VAN DE BROWSER NIET TE AANVAARDEN OF DE COOKIES VAN EEN BEPAALDE DIENST NIET TE AANVAARDEN.

WIJ BEDANKEN U DAT U INSTEMMING GEEFT MET DE AANVAARDING VAN COOKIES. DIT HELPT ONS NAUWKEURIGERE GEGEVENS TE VERKRIJGEN WAARMEE ONS IN STAAT ZIJN DE INHOUD EN HET ONTWERP VAN ONZE WEBSITES EN TOEPASSINGEN TE VERBETEREN OM ZE AAN UW VOORKEUREN AAN TE PASSEN.

IN HET GEVAL HET BEDRIJF EEN SOORT SPECIALE DIENST VERLEENT WAARIN HET ENKELE SPECIFIEKE BEPALINGEN BEPAALT DIE AFWIJKEN VAN DEZE MET BETREKKING TOT DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN HET GEBRUIK VAN COOKIES, ZULLEN DE BIJZONDERE REGELS DIE VOOR DIE SPECIFIEKE DIENST ZIJN AANGEGEVEN OVER DE ONDERHAVIGE REGELS HEBBEN, DIE ZULLEN ZIJN IN IEDER GEVAL WORDT VERZAMELD, DE TOESTEMMING VAN DE GEBRUIKER.

ALS U INSTEMT MET HET GEBRUIK VAN COOKIES, VERDER BLADERT OF OP EEN LINK KLIKT, GAAT U BEGRIJPEN DAT U NIET INSTEMT MET ONS COOKIESBELEID EN DAAROM DE INSTALLATIE DAARVAN OP UW APPARATUUR OF APPARAAT.

ONS PORTAAL KAN DIT COOKIESBELEID WIJZIGEN OP BASIS VAN WETTELIJKE OF REGELGEVENDE VEREISTEN, OF MET HET DOEL OM GENOEMD BELEID AAN TE PASSEN AAN DE INSTRUCTIES GEGEVEN DOOR DE SPAANSE GEGEVENSBESCHERMINGSAGENTSCHAP, ZODAT GEBRUIKERS WORDEN GEADVISEERD OM HET PERIODIEK TE BEZOEKEN. BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS, KUNT U ONS PRIVACYBELEID OP DE WEBSITE RAADPLEGEN, ZOALS WETTELIJK VERPLICHT.

HET IS MOGELIJK DAT WE HET COOKIEBELEID VAN ONZE WEBSITE BIJWERKEN, ONDER ANDERE ALS GEVOLG VAN WETGEVING OF REGELGEVING, OF MET HET DOEL OM DIT BELEID AAN TE PASSEN AAN DE INSTRUCTIES VAN HET SPAANSE GEGEVENSBESCHERMINGSAGENTSCHAP. DE TIJD DAT U ONZE WEBSITE BEZOEKT MET HET DOEL OM VOLDOENDE GEÏNFORMEERD TE ZIJN OVER HOE EN WAARVOOR WE COOKIES GEBRUIKEN. HET COOKIESBELEID IS VOOR HET LAATST BIJGEWERKT IN OKTOBER 2020.

ALS U VRAGEN HEBT OVER DIT COOKIESBELEID, KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OP HET E-MAILADRES  CONTACTO@LIBROSDEVERDAD.COM

.

bottom of page