top of page

De Dhamma gedecodeerd

De formulering van het probleem zal als volgt zijn: hoe kan het Woord van de Boeddha onveranderd naar de toekomst worden gezonden?

De eerste is de keuze van het medium. We bevinden ons in een tijd waarin geschreven scripts nog niet opnieuw werden geïntroduceerd in India en daarom schrijven niet mogelijk was en alle talen uitsluitend mondeling zijn.

We moeten een taal kiezen.

Als we een "natuurlijke" taal kiezen, die in een bepaald gebied wordt gesproken, zal deze onderhevig zijn aan de natuurlijke ontwikkeling van de taal, en wat vandaag het een betekent, zal morgen het ander betekenen, en daarom wordt elke boodschap die erin is gecodeerd hierdoor gedegradeerd dezelfde semantische ontwikkeling.

We moeten dus een kunstmatige taal kiezen waarin de teksten worden gecodeerd.

Maar er worden kunstmatige talen gemaakt. Het zijn formele talen, wat betekent dat er een één-op-één relatie moet zijn tussen de betekende en de betekende. Het is absurd om een ​​taal te creëren waarin een woord het ene of het tegenovergestelde betekent, afhankelijk van de context, omdat er geen context is. Dit gebeurt alleen in de loop van de tijd in natuurlijke talen, naarmate ze evolueren. Maar dit is niet het geval. We hebben het over een taal die is gebouwd om een ​​boodschap te bevatten en alleen om die boodschap te bevatten.

Degenen die de teksten hebben gecodeerd op basis van herinneringen in verschillende natuurlijke talen, hebben geen woordenboek gemaakt om de teksten te begeleiden voor latere decodering. logisch gesproken. Omdat dat woordenboek in een natuurlijke taal zou zijn en ook onderhevig aan evolutie, zouden we dus in hetzelfde probleem zitten.

Dus ... hoe kunnen we een getrouwe vertaling en overdracht mogelijk maken, ongeacht het verstrijken van de tijd?

Het antwoord ligt in redundantie.

De geplande herhaling van subberichten wordt gebruikt om informatie te herstellen in geval van verlies en ook om de betekenis te bepalen.

De eerste is heel vertrouwd. Redundante codering wordt gebruikt voor faalveilige transmissiesystemen. Maar de tweede is nog interessanter.

De teksten beslaan een enorme lengte en zijn erg overbodig. Hetzelfde wordt niet één keer gezegd, het wordt bij veel verschillende gelegenheden gezegd, maar nooit helemaal hetzelfde. Geen twee toespraken zijn hetzelfde. Het feit dat een woord op veel plaatsen voorkomt, betekent dat de betekenis ervan wordt onthuld. Slechts één betekenis moet zinvol zijn in al zijn vele gevallen. En dat heeft het ook echt. Het is als een gigantische sodoku.

Om de teksten te ontcijferen, moet men eerst zoveel mogelijk betekenissen van elk woord verzamelen. Niet alleen die welke traditioneel door deze of gene vertaler worden gebruikt, die de basis vormen van conventionele woordenboeken, maar ook de parallellen van elk woord in het Sanskriet of zelfs hoe ze oorspronkelijk in het oud Chinees werden vertaald, in de nauwelijks bewaarde verzamelingen die agama's worden genoemd. .

Daarna wordt het woord gelokaliseerd in al zijn voorkomens en wordt elke betekenis getest totdat de betekenis van al deze woorden is gevonden. We zullen weten dat het resultaat juist is als we geen betekenissen over hebben, en dat geen enkele betekenis meer dan één woord gebruikt en ook dat de boodschap in alle delen coherent is, iets wat de rest van de heilige teksten ontbreekt.

Op deze manier vallen bovendien de later geïntroduceerde apocriefe teksten op, omdat ze geen overbodige structuren volgen en hun betekenis niet consistent is met al het andere.

De Dhamma gedecodeerd in 12 talen

Hier vindt u de woorden van de Boeddha gedecodeerd uit het Pāli, als een momentopname gemaakt in de huidige taal, zodat u zelf en zonder tussenkomst van een "leraar" kunt zien wat de Boeddha zei.

Oorspronkelijk was het gedecodeerd in het Spaans. Later werd het vertaald van het Spaans naar het Engels en ten slotte van het Engels naar het Duits, Deens, Frans, Italiaans, Nederlands, Japans, Noors Bökmal, Pools, Portugees en Zweeds.

Traditioneel Chinees en Vereenvoudigd Chinees zullen zich binnenkort bij de groep voegen.

En wij gaan door…

bottom of page