top of page

Den här boken tar upp den grundläggande frågan som människor har ägnat sig åt genom historien: vad är vi och var kommer vi ifrån och, ännu viktigare, vart är vi på väg... alla dessa frågor har att göra med vad som är "verklighet".
Tomás Morales har i den här boken diskuterat dessa grundläggande frågor ur perspektivet av vad som är verkligt och vad som finns i våra egna sinnen, vilket för oss till den sista frågan: varför är vi här eller vad är det slutliga målet? i människolivet?
Tomás Morales har närmat sig denna fråga om vad verkligheten är ur många aspekter, inklusive den andliga och vetenskapliga grund som används av andra för att förklara mänskligt beteende.
Alla dessa diskussioner får oss att återigen undra vilka vi är och vart vi är på väg... detta blir en grundläggande fråga inom astronomi, nu när vi vet, att jorden bara är ett slags damm i kosmos! Thomas har diskuterat detta grundläggande ämne från sina egna livserfarenheter och sin djupa förståelse av de vetenskapliga och teologiska grunderna för mänskligt beteende, och jag tycker att den här boken är en mycket djup titt på mänskligt beteende!

Verklighetens infrastruktur

SKU: SUE10
€ 1,95Prezzo
  • SVENSKA

bottom of page