top of page

Boken om de sex sinnesfälten får sitt namn från den homonyma saṁyutta som den börjar med och är den dominerande boken med tanke på dess längd och läromässiga vikt.

Denna saṁyutta gör en funktionell analys av alla de processer som är involverade i förhållandet till det yttre, där det visas att ingen av dem är kontrollerad. När det gäller till exempel synen, till exempel det objektiva, kontrolleras inte det som ses. Det subjektiva, som är ögat, kontrolleras inte, man kan inte få ögat att se som man vill. Varken ögonkontakten eller de qualia som blir resultatet kontrolleras. Där ögat, de visuella figurerna, ögonkontakten och de visuella qualia finns, där finns världen eller det som kallas världen.

Därför är förhållandet till världen okontrollerbart eller, vilket är samma sak, det är inte jag. Det som inte kan kontrolleras är obehagligt och orsakar lidande. Vi befinner oss före beskrivningen av det slaveri som Samsara innebär.

Buddhas Ord 8 Samyutta Nikaya (III)

SKU: SUE08
€ 1,95Prezzo
  • Buddhas Ord

bottom of page