top of page

Denna tredje undersamling, kallad De femtio ändarna, innehåller inte femtio suttor utan femtiotvå. Den är också indelad i fem kapitel: kapitlet som börjar med Devadha, kapitlet som börjar med En efter en, kapitlet som börjar med upphörande, kapitlet om analys och kapitlet om de sex sinnena.

Utmärkande i denna delsamling är sutterna MN 117 De fyrtio stora, som är en sammanfattning av den ädla åttafaldiga vägen, MN 118 Anvisningar för andningspraktik och MN 121 Kort diskurs om upphörande, som förklarar nivåerna av mystisk praktik. Dessa suttor innehåller det mest doktrinära innehållet i Samlingen av mellanliggande diskurser.

På den falska sidan finns sutterna MN 123 som med barocka nyanser införlivar den mycket sena legenden om Buddhas verkliga ursprung tillsammans med MN 142 som dessutom tjänar till att ge en förfalskad doktrinell täckmantel för att under alla omständigheter donera till bhikkhus, även om de är onda individer i förklädnad.

Buddhas Ord 5 Majjhima Nikaya (III)

SKU: SUE05
€1.95Prezzo
  • Buddhas Ord

bottom of page