top of page

Den femte boken i Aṅguttara Nikāya, Samlingen av Buddhas numrerade diskurser, samlar 1152 suttor eller diskurser vars ämne är centrerat kring grupper av fem ämnen. Man bör komma ihåg att nikayas komponerades för att överföras muntligt vid en tid då inget skriftsystem ännu hade återinförts i Indien. Vid den tiden hade de gamla skrifterna från den arkaiska Harappacivilisationen förlorat sin betydelse för inte mindre än femton århundraden sedan och är fortfarande omöjliga att tyda än idag.

Att minnas var nyckeln och redundans var garantin för en framgångsrik överföring. Alla suttor passar in i komplexa mnemoniska system som utformats för att vara toleranta mot fel och till och med förlust av data. Detta tjänade inte bara på sin tid till korrekt överföring, utan blir det mest kraftfulla verktyget för att stödja rekonstruktionen av budskapet. Detta är särskilt viktigt för The Book of Fives.

Den här boken innehåller suttas som ska läsas, med undantag för de avslutande matikas som finns i det sista kapitlet. Innehållet ökar inte intresset för dess föregångare i den numrerade samlingen och ersätter inte på något sätt huvudverket, Saṁyutta Nikaya.

I avsnittet med anekdotiska suttor återkommer han till härskarnas skändlighet, i linje med de föregående. I det här fallet ingår det legitima och förtjänstfulla försvaret av den egna rikedomen mot härskarnas gissel i AN 5.41 och AN 5.148. AN 5.104 återspeglar deras korrupta beteende.

Vi kan lyfta fram de suttor där Buddha fördömer falska bhikkhus som utger sig för att vara bhikkhus för att försörja sig genom att sprida falska läror. I AN 5.80 och AN 5.167 talar han om de falska bhikkhus som bor i hus eller är ordinerade som ett oäkta sätt att tjäna sitt uppehälle. Budskap som är mycket aktuella idag.

Buddhas Ord 11 Anguttara Nikaya (II)

SKU: SUE11
€ 1,95Prezzo
  • Buddhas Ord

bottom of page