top of page

De Saṁyutta Nikāya is een ideaal mystiek werk om in zijn geheel te lezen om in al zijn diepte en detail de Wijsheid van de Boeddha te begrijpen, een tijdloze wijsheid die zelfs Samsara zelf te boven gaat.

Het Boek met Verzen is het eerste van de vijf boeken van de Verzen en de meest aangename en zachte manier om contact te maken met de leer.

Elk van de sutta's in deze verzameling bevat verzen binnen een prozaverhaal. De verzen zijn niet exclusief voor dit boek, maar we vinden ze in het hele werk. Het is interessant om ze te benadrukken omdat de informatie die ze bevatten belangrijk is.

Dit boek is, in tegenstelling tot de rest van de Verzameling, georganiseerd naar personen. Elke saṁyutta bevat een gesprek waarbij de Boeddha of zijn discipelen betrokken zijn met een individu of soort individuen, zoals deva's, koningen, bhikkhunīs, of brahmanen. Het verhalend kader is beknopt: iemand benadert de Boeddha en spreekt een vers uit, waarop hij antwoordt met een beter vers.

De Verhandelingen met de Deva's bevatten 81 verhandelingen waarin meestal een godheid de Boeddha benadert in het Sāvatthī-klooster, de nacht verlichtend met zijn glorie. De godheid richt zich tot de Boeddha met een vraag of een vers, dat een compliment, een uitdaging, een raadsel of gewoon een overweging kan zijn. De Boeddha antwoordt, meestal door het gesprek naar een hoger plan te tillen. In de meeste gevallen leren de deva's van de Boeddha. Er is geen specifiek thema voor de verhandelingen, die variëren van eenvoudig tot diepgaand. De v

erschillen met de volgende saṁyutta zijn nominaal en er is geen verschil in betekenis. De stijl van de toespraken is vergelijkbaar, hoewel er hier een grotere nadruk ligt op het thema van verzaking..

Het Woord van de Boeddha 6 Samyutta Nikaya (I)

SKU: HOL06
€1,95Precio
  • Het Woord van de Boeddha

bottom of page