top of page

Denne boken tar opp det grunnleggende spørsmålet som mennesker har vært opptatt av gjennom historien: hva er vi og hvor kommer vi fra og, enda viktigere, hvor skal vi ... alle disse spørsmålene har å gjøre med hva som er "virkelighet".
Tomás Morales har i denne boken diskutert disse grunnleggende spørsmålene fra perspektivet om hva som er ekte og hva som er laget i våre egne sinn, noe som bringer oss til det siste spørsmålet: hvorfor er vi her eller hva er det endelige målet? i menneskelivet?
Tomás Morales har nærmet seg dette spørsmålet om hva virkeligheten er fra mange aspekter, inkludert det åndelige og vitenskapelige grunnlaget brukt av andre for å forklare menneskelig atferd.
Alle disse diskusjonene får oss igjen til å lure på hvem vi er og hvor vi skal... dette blir et grunnleggende spørsmål i astronomi, nå som vi vet, at jorden bare er et slags støv i kosmos! Thomas har diskutert dette grunnleggende emnet fra sine egne livserfaringer og sin dype forståelse av de vitenskapelige og teologiske grunnlagene for menneskelig atferd, og jeg synes denne boken er et veldig dypt blikk på menneskelig atferd!

Virkelighetens infrastruktur

SKU: NOR10
€1,95Precio
  • NORSKE BÖKMAL

bottom of page