top of page

Den stora boken behandlar ingående den fjärde ädla sanningen, den väg som leder till befrielse från lidande. Det är inte en väg som verkar svår, än mindre omöjlig, även om det, som vi ska se, är lätt att gå vilse och bli oåterkalleligt bunden till outhärdliga villkor.

Vi börjar med den rätta tron. Det är uppenbart att om vi börjar med felaktiga axiom kommer allt som kommer senare att vara fel och där, från början, kommer vi att vara vilse. De felaktiga övertygelserna är så många och så olika att vi kan säga att de är alla, utom den korrekta, som bara är en. Det är en felaktig tro att alla vägar leder till befrielse. Den korrekta är att alla vägar utom en binder till Samsara och inom det till och med till helvetet.

Den rätta tron är en korrekt begreppslig förståelse, baserad på att lyssna till lärorna och logisk reflektion över deras innebörd som leder till den rätta inställningen, till att skapa förutsättningarna för att genomföra ansträngningen, vilket är den andra faktorn. Det är föga meningsfullt att ha den rätta tron om det inte finns någon disposition. Bristande dispositioner eller felaktiga dispositioner är ett annat sätt att gå vilse.

Rätt övertygelse som är föremål för rätt tänkande leder till rätt tal, rätt handling och rätt uppförande. Rätt tal är i huvudsak att inte ljuga. Att ljuga är att sparka en obekväm situation framåt, som man alltid kommer att hamna tillbaka till igen, korrigerad och förstärkt förr snarare än senare, så det är oklokt att ljuga.

Rätt handling är att undvika det onda, eftersom varje dålig handling medför en dålig konsekvens. Men rätt handling är inte att göra gott, inte minst eftersom goda handlingar ofta ger ännu värre resultat än dåliga handlingar. Rätt handlande utvärderar noggrant resultatet av handlingar så att resultaten inte blir skadliga.

Rätt handlande består i att undvika att handla utifrån någon av de tre underliggande tendenserna, begär, aversion eller okunnighet. Rätt uppförande som tillämpas på rätt sätt är ett sätt att beteendemässigt eliminera rötterna till lidande.

Buddhas Ord 9 Samyutta Nikaya (IV)

SKU: SUE09
€1,95Precio
  • Buddhas Ord

bottom of page